компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть


ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоБізнес-моделювання

У вжиток багатьох українських компаній міцно входять такі поняття як моделювання структури, моделювання бізнес-процесів, бізнес-інжиніринг, реінжиніринг бізнес-процесів. Росте інтерес і до загальної концепції бізнес-моделювання.

Основною метою бізнес-моделювання є аналіз і вдосконалення діяльності організації чи підприємства. Не секрет, що продуктивність праці в Україні, яка визначається як валовий внутрішній продукт на одну зайняту особу, є в декілька разів меншою від продуктивності праці в розвинених країнах. Інакше кажучи, роботу, яку в українських компаніях виконують декілька осіб, в розвинених  країнах виконує одна.

Така ситуація визначається низьким рівнем застосовуваних українськими компаніями виробничих, інформаційних і управлінських технологій. Однією з причин є недостатня організація праці.

За оцінками фахівців запровадження українськими компаніями сучасних технологій організації та управління бізнесом зможе підвищити продуктивність їх праці від півтора разів і вище.

Для проведення аналізу і вдосконалення діяльності компанії необхідно побудувати і використовувати її бізнес-модель.

Вручну дуже важко розробити і графічно представити строгі формальні специфікації системи, перевірити їх на повноту та узгодженість, і тим більше змінити. Якщо все ж таки вдається створити строгу систему проектних документів, то її переробка з появою серйозних змін практично нездійсненна. Якщо учасники проекту намагатимуться вдатися до ручної розробки, то перед ними виникнуть наступні проблеми:

  • неадекватна специфікація вимог,
  • нездатність виявляти помилки в проектних рішеннях,
  • низька якість документації, що знижує експлуатаційні якості,
  • затяжний цикл і незадовільні результати тестування.

Сучасні засоби моделювання процесів організації – системи автоматизованого проектування моделей засобами CASE-технологій (Computer – Aided Software Engineering). Дані системи дозволяють будувати моделі процесів, взаємопов'язувати їх, розбивати на складові процеси. В «ІМПУЛЬС-ІВЦ» в якості  такого засобу використовується програмний продукт All Fusion Process Modeler (раніше відомий як BРwin) фірми Computer Associates, що дозволяє будувати різні моделі за стандартами IDEF0, IDEF3 і DFD.

Моделювання бізнес-процесів (IDEF0) дозволяє виконувати систематичний аналіз діяльності підприємства, фокусуючи увагу на стандартних, щоденних функціях і засобах управління, що підтримують ці функції.

Моделювання потоків робіт (IDEF3), також відоме як моделювання технологічного процесу, використовується для графічного опису і документування процесів шляхом збору інформації про послідовність їх виконання, відношення між ними і про важливі об'єкти, що є частиною цих процесів. Діаграми технологічного процесу використовуються як допоміжний засіб при модернізації бізнес-процесів, розробці показника, який визначає завершеність продуктів і послуг, що постачаються, а також для збору інформації про політику і процедури всередині самої компанії.

Моделювання потоків даних (DFD) фокусує увагу на потоці даних між різними завданнями. Забезпечує максимальну доступність даних в організації при мінімальному часі відгуку.
© «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (Україна), 2008-2016. Всі права захищені.