компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Телефон: +38 (093) 916-09-79
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
ivan23614@ukr.net
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоТехнічне завдання

Технічне завдання є основним документом, який визначає вимоги і порядок створення (розвитку або модернізації) автоматизованої системи, відповідно до якого проводиться розробка проекту та його приймання при введенні в експлуатацію.

Розділи технічного завдання

 • загальні відомості,
 • призначення та мета створення (розвитку) системи,
 • характеристика об'єктів автоматизації,
 • вимоги до системи,
 • склад і зміст робіт із створення системи,
 • порядок контролю та приймання системи,
 • вимоги до складу і змісту робіт із підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в експлуатацію,
 • вимоги до документування,
 • джерела розробки.

Розділ «Загальні відомості» містить:

 • повне найменування системи та її умовне позначення,
 • шифр теми або шифр (номер) договору,
 • найменування підприємств розробника і замовника системи та їх реквізити,
 • перелік документів, на підставі яких створюється система, ким і коли затверджені ці документи,
 • планові терміни початку та закінчення робіт із створення системи,
 • відомості про джерела та порядок фінансування робіт,
 • порядок оформлення та пред'явлення замовникові результатів робіт із створення системи (її частин), виготовлення і наладки окремих засобів (технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-методичних) комплексів системи.

Розділ «Призначення і мета створення (розвитку) системи» складається з підрозділів:

 • Призначення системи – вид діяльності, що автоматизується (управління, проектування і т. п.), перелік об'єктів автоматизації, на яких передбачається її використовувати.
 • Мета створення системи – найменування та необхідні значення технічних, технологічних, виробничо-економічних чи інших показників об'єкта автоматизації, які передбачається досягнути внаслідок створення автоматизованої системи. Вказівка критеріїв оцінки досягнення мети проекту.

У розділі «Характеристики об'єкта автоматизації» приводять:

 • короткі відомості про об'єкт автоматизації або посилання на документи, що містять таку інформацію,
 • відомості про умови експлуатації об'єкта автоматизації та характеристики навколишнього середовища.

Розділ «Вимоги до системи» складається з наступних підрозділів:

 • вимоги до системи загалом,
 • вимоги до функцій (завдань), що виконуються системою,
 • вимоги до видів забезпечення.

Розділ «Склад і зміст робіт із створення (розвитку) системи» повинен містити:

 • перелік стадій і етапів робіт із створення системи,
 • терміни їх виконання,
 • перелік організацій – виконавців робіт,
 • посилання на документи, які підтверджують згоду цих організацій на участь в створенні системи, або запис, що визначає відповідального (замовник або розробник) за проведення цих робіт.

У розділі «Склад і зміст робіт» також наводиться:

 • перелік документів, які пред'являються після закінчення відповідних стадій і етапів робіт;
 • вид і порядок проведення експертизи технічної документації (стадія, етап, обсяг документації, що перевіряється, організація-експерт);
 • програма робіт, спрямованих на забезпечення необхідного рівня надійності системи, що розробляється (за необхідності);
 • перелік робіт з метрологічного забезпечення на всіх стадіях створення системи з вказівкою термінів їх виконання і організацій-виконавців (за необхідності).

У розділі «Порядок контролю і приймання системи» вказують:

 • види, склад, обсяг і методи випробувань системи та її складових частин (види випробувань відповідно до діючих норм, які поширюються на систему, що розробляється),
 • загальні вимоги до приймання робіт по стадіях (перелік учасників, місце і терміни проведення), порядок узгодження і затвердження приймальної документації,
 • статус приймальної комісії.

У розділі «Вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в експлуатацію» необхідно навести перелік основних заходів, які слід виконати при підготовці об'єкта автоматизації до введення автоматизованої системи в дію.

У перелік основних заходів включають:

 • надання інформації, яка надходить в систему, вигляду, придатного для обробки за допомогою персональних комп'ютерів,
 • зміни, які необхідно здійснити в об'єкті автоматизації,
 • створення умов функціонування об'єкта автоматизації, за яких гарантується відповідність створюваної системи вимогам, що містяться в ТЗ,
 • створення необхідних для функціонування системи підрозділів і служб,
 • терміни і порядок комплектування штатів і навчання персоналу.

У розділі «Вимоги до документування» наводять:

 • погоджений розробником і замовником системи перелік комплектів і видів документів, що підлягають розробці,
 • вимоги з документування комплектуючих елементів міжгалузевого застосування,
 • за відсутності державних стандартів, що визначають вимоги до документування елементів системи, додатково включають вимоги до складу і змісту таких документів.

У розділі «Джерела розробки» повинні бути перераховані документи та інформаційні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, звіти про закінчені науково-дослідні роботи, інформаційні матеріали на вітчизняні, зарубіжні системи-аналоги та ін.), на підставі яких розроблялося ТЗ і які мають бути використані при створенні системи.«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.