компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть


ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоПП «Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами»

 

 
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами"
13900.00
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів"
39000.00        
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце"
7800.00
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць"
27000.00        
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць"
48000.00
Програма «Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фінансами» призначена для автоматизації бухгалтерського обліку, фінансового планування, управління фінансовими ресурсами і аналізу фінансово-господарської діяльності підрядних будівельних організацій України. Система розрахована на комплексну автоматизацію завдань фінансової служби підприємства.
 

Програмний продукт "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" включає технологічну платформу "1С: Підприємство", всю функціональність конфігурації "Бухгалтерія для України" редакція 1.2 і галузеву специфіку.
 
"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" призначений для автоматизації бухгалтерського, податкового і фінансового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.
 
"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д.

В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею для України" і "Зарплата і управління персоналом для України" системи "1С: Підприємство".
 
 
"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:
 
 • ведення обліку доходів і витрат по об'єктах будівництва, деталізація незавершеного виробництва за статтями витрат;
 • ведення обліку невідфактурованих поставок;
 • приймання субпідрядних робіт з можливістю відстеження реалізації прийнятих робіт спільно з власними в повному обсязі замовнику;
 • ведення обліку допоміжного виробництва будівельних виробів, а також надання допоміжним виробництвом внутрішніх послуг іншим підрозділам;
 • облік роботи автотранспорту і витрат ПММ;
 • облік загальногосподарських витрат по будівельних машинах і механізмах та розподіл витрат за відпрацьованими машино-годинах на об'єктах будівництва;
 • реалізація виконаних будівельно-монтажних робіт замовнику в цілому по об'єкту будівництва, або поетапно з закриттям переданих етапів в кінці будівництва;
 • бюджетування (формування бюджетів підрядної будівельної організації, затвердження їх і контроль виконання);
 • оперативне управління рухом грошових коштів (планування фінансових потоків, контроль за бюджетом руху грошових коштів, формування та аналіз виконання платіжного календаря в оперативному режимі);
 • управління плануванням фінансових ресурсів будівельної організації через встановлення лімітів по бюджетам і контрольованих показників;
 • фінансовий аналіз діяльності підрядної будівельної організації (аналіз відхилень, розрахунок фінансових коефіцієнтів).

Ведення обліку будівельних робіт

Конфігурація "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" поряд з наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками з метою повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації:
 • облік матеріалів по невідфактурованих постачаннях і відхилень з придбання, наявність матеріальних звітів і відомості №10с;
 • звіти по використанню спецодягу, особова картка обліку спецодягу;
 • облік придбання та реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками та підрядниками за Журналом-ордером №6, з покупцями і замовниками в відомості №5с;
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями;
 • інвентаризація розрахунків;
 • облік роботи автотранспорту і витрат ПММ;
 • розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва;
 • закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт.

Формування бюджетів

 • планування всіх бюджетів підрядної будівельної організації в розрізі об'єктів будівництва;
 • формування фінансової структури організації для планування бюджетів в розрізі центрів фінансової відповідальності;
 • формування бюджетних планів по витратах на матеріали, будівельні машини і механізми, на оплату виробничих робітників на підставі кошторисного розрахунку по будівельно-монтажних робіт і нормативним розцінкам;
 • планування бюджетів організації за кількома сценаріями.

 Контроль бюджетів

 • контроль в процесі формування планових даних бюджету через встановлення лімітів бюджетування за статтями бюджету і контрольованих показників по заданих розрахунковим виразами;
 • контроль регламенту планування бюджетів шляхом формування історії процесу узгодження і затвердження бюджетів організації, запис змін статусу документів планування та відповідальних осіб;
 • контроль виконання бюджету за даними бухгалтерського обліку.

Звіти по бюджетах

 • формування зведених звітів по бюджетах;
 • формування порівняльних звітів, що дозволяють проаналізувати діяльність по різних об'єктах будівництва, за різними сценаріями, центрами фінансової відповідальності і іншими аналітичними розрізами;
 • розрахунок планованого і фактичного фінансового результату діяльності підрядної будівельної організації в розрізі об'єктів будівництва з урахуванням всіх непрямих витрат;
 • розрахунок виконання бюджетів.

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

 • формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), в тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів;
 • контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів;
 • можливість оперативного обліку і контролю виконання планів руху грошових коштів;
 • облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку;
 • розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

Облік ПММ та роботи автотранспорту

:     Блок «Облік ПММ і роботи автотранспорту» дозволяє ефективно вести облік витрат ПММ на підприємстві, в оперативному режимі виписувати шляхові листи, проводити аналіз роботи автотранспорту, вести облік економії або перевитрати пального, розраховувати зарплату водіїв, а також правильно визначати собівартість наданих автотранспортних послуг.


Особливості підтримки користувачів

Обслуговування та підтримка програмного продукту "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" здійснюється по лінії ІТС, що надається фірмою "ІМПУЛЬС-ІВЦ" за телефоном: (044) 383-03-73 з 10.00 до 18.00 (за київським часом), крім вихідних та святкових. Також консультація надається по електронній пошті: lesi@impuls-ivc.ua.


Завантажити

Завантажити презентацію:

 
impuls-ivc

-->
© «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (Україна), 2008-2016. Всі права захищені.