компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть


ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоПП «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом»

Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом"
9300.00
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце"
4680.00          
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць"
31200.00

 

Конфігурація «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом» призначена для вирішення наступних завдань:

 1. Виробниче планування (складання календарних планів виконання робіт).
 2. Планування ресурсів (трудових, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом).
 3. Виробничий облік (облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами).
 4. Складський облік (поставка, списання, резервування матеріалів).
 5. Аналіз виконання виробничих показників (план-факт, аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень).
Таким чином, програма «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом» призначена для автоматизації виробничої діяльності будівельних організацій всіх рівнів.
 

Функціональні можливості «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом»:

 • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об'єктів будівництва;
 • можливість створення декількох календарних планів на один об'єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість і т.д.);
 • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;
 • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
 • виявлення і відображення логічних взаємозв'язків між роботами;
 • призначення безпосередніх виконавців - фізичних осіб для виконання запланованих робіт; 
 • створення шаблонів робіт, груп робіт і об'єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;
 • ведення табелю виконавців - співробітників, які фактично брали участь в роботах;
 • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;
 • облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт;
 • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпуск на сторону і т.п.);
 • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу - резерву;
 • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт. Автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться за кожною МВО;
 • формування документів на внутрішнє переміщення ТМЦ;
 • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних і т.п.);
 • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);
 • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;
 • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;
 • можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;
 • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);
 • можливість формування Акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;
 • можливість формування зведеного акта КБ-3;
 • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М-29;
 • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • формування і заповнення Журналу виконаних робіт (КБ - 6а);
 • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;
 • імпортування даних з «Кошторис» (перелік робіт з усіма характеристиками);
 • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;
 • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт за термінами;
 • формування звіту про ступінь участі співробітників організації на роботах календарного плану;
 • побудова графіка руху робочої сили;
 • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;
 • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об'єкта в розрізі робіт;
 • формування звіту про вартість робіт;
 • формування вартості робіт по місяцях;
 • формування потреби в матеріалах в розрізі об'єктів будівництва на обраний період часу.

   

Завантажити

Завантажити презентацію:

 impuls-ivc

-->
© «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (Україна), 2008-2016. Всі права захищені.