компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть


ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоПП "Бухгалтерія будівельної організації"

   

Програмний продукт «Бухгалтерія будівельної організації» 


 
Ціна, грн.
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації"
8400.00          
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів"
18300.00
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" 
2400.00
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць"
10800.00


 

Продукт «Бухгалтерія будівельної організації» розроблений на базі типового рішення «Бухгалтерія для України» і підтримує повний функціонал конфігурації і всі переваги технологічної платформи «1С: Підприємство».  "Бухгалтерія будівельної організації" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

 
"Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Так, в "Бухгалтерія будівельної організації" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею для України" і "Зарплата і управління персоналом для України" системи "1С: Підприємство". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і відображенню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за наступними блоками:
 
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.

Галузеве рішення " Бухгалтерія будівельної організації" призначено для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:
 
 • планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників;
 • планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;
 • облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;
 • облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень;
 • облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання,
 • облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;
 • облік надходження та вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання;
 • облік заготівельно-складських витрат за матеріалами в розрізі статей витрат;
 • облік видачі підрядникам матеріалів в якості давальницької сировини та списання в міру її витрачання;
 • облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва та служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва;
 • облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;
 • контроль і коригування взаємно використаних засобів джерел фінансування;
 • наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку основних фондів, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва;
 • формування пайової вкладу та розрахунки за договорами поступки прав вимоги;
 • формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого Акта передачі виконаних будівельних робіт (КБ-2);
 • облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3;
 • можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3;
 • роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, в складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;
 • облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт;
 • облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7;
 • облік списання матеріалів по об'єктах за формою М-29;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування Журналу-ордера №6 по постачальникам і субпідрядникам, відомості №5с по замовниках;
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми інв-17;
 • облік продукції, робіт, послуг, що випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва;
 • розрахунок собівартості допоміжного виробництва;
 • аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій;
 • аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;
 • аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва;
 • внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79;
 • складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності. 

 Завантажити

Завантажити презентацію:

  
 Сервісне обслуговування програмних продуктів

Сервісне обслуговування програмного продукту «Бухгалтерія будівельної організації» і підтримка користувачів в частині роботи з платформою «1С: Підприємство» здійснюється по лінії Інформаційно-технологічного супроводу системи «1С: Підприємство» (ІТС); в частині, що відноситься до роботі безпосередньо з конфігурацією «Бухгалтерія будівельної організації», консультації надає партнер-розробник фірма «ІМПУЛЬС-ІВЦ». 

Для телефонних консультацій по конфігурації «Бухгалтерія будівельної організації» - номер лінії консультацій компанії «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (044) 383-03-73 з 10.00 до 18.00, крім суботи і неділі та святкових днів (за розкладом роботи київських підприємств). Для консультацій по електронній пошті: lesi@impuls-ivc.ua.

 impuls-ivc

-->
© «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (Україна), 2008-2016. Всі права захищені.